Välkommen till SOF:s notbibliotek SOF:s medlemsorkestrar har möjligheten att låna någon av våra ca 4 500 titlar av noter. Tillkommer enbart en hanteringsersättning samt porto.



Biblioteket består främst av blås-, kammar- och symfoniorkesterverk där en del kan vara äldre handskrivet material. Under 2013 har dock ett arbete inletts med registrering av ca 1 000 nya titlar efter köp av nedlagt förlag och en större notdonation.

Titlar som finns inne skickas i regel någon dag efter beställning och utlåningen administreras i första hand via internet. Information at söka på är följande:

  • Titel; kompositör; första partitursidorna; lyssna på delar av musiken och beställa lån via internet.
  • Kostnaden är 25 kr per verk/titel i hanteringsavgift UTLÅNINGS REGLER
  • Lånetid max 3 månader.
  • Låna högst 5 titlar per lån och orkester.
  • Lånade noter skall återlämnas innan det kan tas ett nytt lån.
  • Låntagaren står för alla fraktkostnader
  • Noter ska återlämnas i gott skick med alla stämmor i partiturordning.
  • Borttappade eller ej återlämnade noter debiteras med kostnaden för att köpa nya.
  • Det är förbjudet att kopiera noter från SOF:s arkiv.
  • Förseelser mot ovanstående regler medför att vidare utlåning stoppas.

Noterna skall skickas tillbaka till:
SOF notbibliotek
c/o Arel-Data AB
Ågatan 12B
172 62 Sundbyberg
Tel 08-4702442

 

Sök i notbilioteket

Verk
Kompositör
Arrangör
Förlag
Genre
Orkestertyp
Not nr
   

Du måste vara inloggad/medlem för att kunna låna noter

Postadress:
c/o Arel-Data AB
Box 1148
171 23 Solna
Besöksadress:
Ågatan 12B
172 62 Sundbyberg
  Kansli:
Telefon: 08-470 2442
Epost: info@orkester.nu
Orgnr: 822001-1590