HEMSIDEINFORMATION FÖR SOF:S MEDLEMSORKESTRAR

Sveriges Orkesterförbund organiserar i första hand större typer av orkestrar men vi har även många mindre grupper och enskilda medlemmar
 
Här kommer det att längre fram finnas en kort faktaruta per orkester, hemsida eller möjlighet att göra sig en hemsida för samtliga medlemsorkestrar. De orkestrar som vill ha en hemsida inom SOF:s sidor kan redan nu meddela sitt intresse till info@orkester.nu

Ansvarig utgivare för hemsidan är Förbundsdir. Magnus Eriksson

ORGANISATION

En övergripande organisationsbeskrivning.

 
   FÖRBUNDSSTYRELSE
5 led, 3 supp
Ordf. Jörgen Flink 
 
Musikant
Umeå
FÖRBUNDSDIR.
Magnus Eriksson
Stockholm
  KANSLI
Köps ArelData
Solna
 
 Ork. nät. Ork. nät. 9 DISTRIKT med egna styrelser Ork. nät. Ork. nät
  MEDLELEMSORK.
  MEDLELEMSORK.
MEDLEMSORK.  
   Musiker Musiker Musiker  
 
 

ADMINISTRATION FÖR MEDLEMSORKESTERN

Varje medlemsorkester kan välja en person som administrerar orkesterns adresser via nätet. Här ser ni alla era medlammar, kan ändra adresserna, få ut medlemslistor eller etikettlistor m m. För att anmäla denna person e-posta till kansliet info@orkester.nu


DATALÄGET FÖR MEDLEMMAR

Vi gläder oss åt att vara igång med steg ett (se ovan) och steg två kommer i höst att innebära att alla kan administrera, penumerera sig själva. Arbete pågår med en webb-butik och att notbiblioteket skall synas på hemsidan.

 

M v h

Magnus Eriksson

Förbundsdirektör

 
Postadress:
c/o Arel-Data AB
Box 1148
171 23 Solna
Besöksadress:
Ågatan 12B
172 62 Sundbyberg
  Kansli:
Telefon: 08-470 2442
Epost: info@orkester.nu
Orgnr: 822001-1590