KULTURENS BILDNINGSVERKSAMHET - VÅRT EGET STUDIEFÖRBUND!

Kulturens Bildningsverksamhet, eller "Kulturens" som det kallas i vardagstal, är ett nybildat studieförbund som vill stärka den ideella kulturens roll i Sverige. SOF är en av grundarna och SOF:s förbundsdirektör Magnus Eriksson är ordförande i Kulturens.

Din ensemble kan få kostnadsbidrag från Kulturens för bl. a. repetitionsarbete, konserter och gruppaktiviteter! Det finns också särskilda riktade medel att söka hos Kulturens regioner. Mer info finns under fliken till vänster "Kom igång med Kulturens" samt på:

www.kulturens.se

Länk till Hering om folkbildningen, utredning

Kulturens erbjuder

Verksamhetsmedel för viss del av föreningens kostnader för genomförandet av studiecirklar, annan folkbildningsverksamhet och kulturarrangemang. Kulturens utbetalar verksamhetsmedel två gånger per år, i februari och september.

Respektive regionstyrelse i Kulturens har regionala projektmedel som fördelas utifrån ansökningar från föreningar; kan avse särskilda event, marknadsföring, etc.

Kulturens hanterar utbetalning av arvoden till cirkelledare o dyl, föreningen faktureras men slipper arbetsgivaransvaret och kontrolluppgifter till skattemyndigheten, osv.

Ledar- och ämnesinriktade utbildningar, individuella kompetenscheckar för cirkelledare.

Studiematerial, vi kan också hjälpa till och stödja medlemsorganisationer med framtagande av eget studiematerial.

Ledare och deltagare i studiecirkel eller annan folkbildningsverksamhet är olycksfallsförsäkrade i anslutning till träffen, inklusive resor till och från.

Telekonferenslösningar med god kvalitet, där ni också får en ljudupptagning från mötet.

Tillgång till bildsamling med verksamhetsbilder av olika slag.

Ramavtal av olika slag som ger rabatterat pris, ex layout, tryckning och större utskick.  

 

Vill din förening samarbeta?
Blankett för ansökan om samarbete finns här

Kulturens alla föreningar måste ställa sig bakom Kulturens kvalitetspelare

Det finns tre verksamhetsformer:

  • Studiecirklar – minst tre personer inklusive ledare som träffas under minst tre sammankomster och minst nio studietimmar à 45 minuter lär och utvecklas tillsammans enligt ett gemensamt upprättad arbetsplan. Maximalt får en studiecirkel bedrivas tre gånger per vecka och fyra timmar à 45 per tillfälle.  
  •  Annan folkbildningsverksamhet – större grupper med fler än 20 deltagare som träffas och lär tillsammans. Det kan också vara några personer som lär tillsammans en enstaka dag, exempelvis vid en workshop.
  • Kulturarrangemang – minst 30 minuter offentligt framträdande, ska vara offentliggjort eller affischerat eller dylikt. Det kan röra sig om en dansuppvisning, en teaterföreställning, en konsert, en vernissage, osv.
 
Postadress:
c/o Arel-Data AB
Box 1148
171 23 Solna
Besöksadress:
Ågatan 12B
172 62 Sundbyberg
  Kansli:
Telefon: 08-470 2442
Epost: info@orkester.nu
Orgnr: 822001-1590