KOM IGÅNG MED
KULTURENS BILDNINGSVERKSAMHET

Så här kan din orkester inleda samarbetet med Kulturens Bildningsverksamhet.

1. GÅ IGENOM VERKSAMHETEN

Lista all verksamhet som ni bedriver för närvarande och all verksamhet ni planerar att göra framöver. Ta även med t. ex. programråd, utveckling av hemsida, kläd- eller instrumentvårdsgrupp, marknadsföringsgrupp etc, eftersom man i vissa fall kan få stöd även för detta. Vanligt styrelsearbete är dock ej rapporterbart.

2. KONTAKTA KULTURENS

Kontakta sedan Kulturens. Berätta om er verksamhet utifrån den sammanställning ni gjort och be Kulturens informera om hur ni ska göra för att er verksamhet ska kunna bedrivas som studiecirkel, annan folkbildning eller som kulturarrangemang. Kontaktuppgifter samt föranmälningsblanketter hittar du på http://www.kulturens.se

3. RAPPORTERA

För att ni ska få stöd för en aktivitet behöver Kulturens få in en enkel rapport från er efter terminens slut. Blanketterna är förtryckta vilket underlättar ifyllandet. Ni utser en kontaktperson och det är denne som får listorna. Förhör dig om vilka stoppdatum som gäller för inrapportering.

4. LÄGG IN FRAMTIDA VERKSAMHET REDAN NU!

Rapportera in kommande termins verksamhet så tidigt som möjligt, så hinner listorna ut i god tid och ni får en uppfattning om vilket stöd ni kan få. Det enda uppgifter som behövs i första läget är startdatum, plats, ledare och antal träffar - resten kan läggas till senare.

5. MER INFORMATION

Mer information om Kulturens Bildningsverksamhet fås på http://www.kulturens.se. Allmän information om folkbildning, regler m.m. finns även på www.folkbildning.se .


LYCKA TILL!

 
Postadress:
c/o Arel-Data AB
Box 1148
171 23 Solna
Besöksadress:
Ågatan 12B
172 62 Sundbyberg
  Kansli:
Telefon: 08-470 2442
Epost: info@orkester.nu
Orgnr: 822001-1590